สำนักงาน กกต. เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 215 อัตรา

อัพเดท : 1 กุมภาพันธ์ 2564, 07:32 น.

ดูแล้ว : 3,575 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ  74 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2.ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ  54 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  16 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ) และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

5.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ) และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

6.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ) และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

7.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

8.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

9.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

10.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

11.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

12.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

13.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร 0-2141-8888 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.ect.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)