ศูนย์การทหารราบ กองทักบก เปิดสอบเข้ารับราชการ 250 อัตรา

อัพเดท : 20 มกราคม 2564, 07:21 น.

ดูแล้ว : 1,513 ครั้ง | MobileMode


กองทักบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารราบ (อัตราสิบเอก) เพื่อะบรรจุเข้ารับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ จำนวน 250 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โควต้าปกติ (เหล่าทหารราบ) จำนวน 125 อัตรา เป็นทหารกองหนุ่นประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 อายุๅม่เกิน 25 ปี ในปี 2564

2. โควต้าทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) จำนวน 125 อัตรา เป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ไม่จำกัดเหล่า) ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 ไม่จำกัดอายุ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ศูนย์การทหารราบ

1.โควต้าปกติ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โควต้าทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

2.มีความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบกทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ

4.เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีสามีภรรยามาก่อน

5.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

6.ไม่มีรอยสักหรือแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ ไม่มีร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร

7.ไม่อยู่ในสมณเพศ

8.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

9.ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

10.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

11.ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

 

ศูนย์การทหารราบ สมัครด้วยตนเองเท่านั้นภายในวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหาราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารแนบ : ศูนย์การทหารราบศูนย์การทหารราบ

กองทัพบก

กองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Rayal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404  เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)