สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

อัพเดท : 7 มกราคม 2564, 07:38 น.

ดูแล้ว : 1,868 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10850 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า

2.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10850 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา เขียนแบบเครื่องกล ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10850 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10850 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สกระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.moj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)