สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครเข้ารับราชการ 20 อัตรา/ทดแทนตำแหน่งว่าง

อัพเดท : 16 พฤศจิกายน 2563, 07:26 น.

ดูแล้ว : 1,811 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 9,400 - 12,650 บาท จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2)เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้ว

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท(ทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร์ ภาษาวรรณคดี ทางศิลปศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม (2)เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้ว

 

สำนักงานศาลยุติธรรม สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

- เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการสำนักงานศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.coj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)