กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ(ป.ตรี/ปวส.) จำนวน 40 อัตรา

อัพเดท : 12 พฤศจิกายน 2563, 07:33 น.

ดูแล้ว : 1,666 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท

จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท

จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://labour.jobthaigov.com/

เอกสารแนบ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ http://www.labour.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)