กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา

อัพเดท : 3 พฤศจิกายน 2563, 07:19 น.

ดูแล้ว : 917 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

3.ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม 29 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งนิติกร 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

6.ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า

7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์

8.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ในระดับดีมาก

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร02-202-4414-18 , 02-202-4511 โทรสาร02-354-3299 อีเมล์[email protected] เว็บไซต์ https://www.dip.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)