กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา

อัพเดท : 24 ตุลาคม 2563, 07:28 น.

ดูแล้ว : 1,744 ครั้ง | MobileMode


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563

 

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ - ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ - ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

4.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

กรมการปกครอง สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/

เอกสารแนบ : กรมการปกครองกรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 0-2221-0151-8 สอบถามปัญหา : 1548 เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)