กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) สมัครทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 อัตรา

อัพเดท : 9 ตุลาคม 2563, 07:32 น.

ดูแล้ว : 2,135 ครั้ง | MobileMode


กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) สมัครทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 - 16500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 - 16500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

5.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 - 16500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้าย : กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

- ตำแหน่งต่างๆ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)