กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานจำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2563

อัพเดท : 5 ตุลาคม 2563, 07:11 น.

ดูแล้ว : 1,321 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งพนักงานขนส่ง

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 2)มีความสามารถในการว่ายน้ำ

2.ตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

3.ตำแหน่งสรั่งเรือ

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) 2)มีประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

5.ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง 2)มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

6.ตำแหน่งพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 2)มีความสามารถในการว่ายน้ำ

7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

8.ตำแหน่งกะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

อัตราเงินเดือน 10430 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2)มีความสามารถในการว่ายน้ำ

9.ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) 2)มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1 10.ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

11.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4)

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

12.ตำแหน่งกะลาสี (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)

อัตราเงินเดือน 10430 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2)มีความสามารถในการว่ายน้ำ

13.ตำแหน่งพนักงานควบคุมเรือขุด (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง 2)มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขุดลอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

14.ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) 2)มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

15.ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1)ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) 2)มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

16.ตำแหน่งนายช่างขุดลอก (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ี 6)

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 

กรมเจ้าท่า สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.md.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)