สำนักงาน ปปง. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา

อัพเดท : 2 กันยายน 2563, 07:36 น.

ดูแล้ว : 1,312 ครั้ง | MobileMode


1.สำนักงานเลขานุการกรม 6 ตำแหน่ง(รวม 22 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา

-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4 อัตรา

-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

-ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 7 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 2 อัตรา

2.กองกฎหมาย 3 ตำแหน่ง(รวม 7 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 1 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 3 อัตรา

3.กองกำกับและตรวจสอบ 3 ตำแหน่ง(รวม 21 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 อัตรา

-ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 2 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 7 อัตรา

4.กองข่าวกรองทางการเงิน 4 ตำแหน่ง(รวม 13 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 2 อัตรา

-ตำแหน่งนิติกร 9 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 1 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 1 อัตรา

5.กองคดี 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง(รวม 5 อัตรา) กังนี้

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 2 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 3 อัตรา

6.กองคดี 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง(รวม 13 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 1 อัตรา

-ตำแหน่งนิติกร 6 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 6 อัตรา

7.กองคดี 3 จำนวน ตำแหน่ง(รวม 11 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนิติกร 5 อัตรา

-ตำแหน่งนักจัการงานทั่วไป 2 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 3 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 1 อัตรา

8.กองคดี 4 จำนวน 2 ตำแหน่ง(รวม 7 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนิติกร 6 อัตรา

-ตำแหน่งนิติกร(คนพิการ) 1 อัตรา

9.กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 4 ตำแหน่ง(รวม 6 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(คนพิการ) 1 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 1 อัตรา

10.กองบริหารจัดการทรพย์สิน 4 ตำแหน่ง(รวม 21 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

-ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี 4 อัตรา

-ตำแหน่งนิติกร 8 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 7 อัตรา

11.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง(รวม 1 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งเข้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 1 อัตรา

12.กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง(รวม 1 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งเข้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 1 อัตรา

13.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 ตำแหน่ง(รวม 2 อัตรา) ดังนี้

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 1 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 1 อัตรา

 

สำนักงาน ปปง. ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กันยายน 2563

เอกสารแนบ : สำนักงาน ปปง.สำนักงาน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงาน ปปง. 422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 1710 เว็บไซต์ http://www.amlo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)