สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

อัพเดท : 25 สิงหาคม 2563, 07:21 น.

ดูแล้ว : 1,897 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งพนักงานธุรการ 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท ค่าครองชีพลุกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท ค่าครองชีพลุกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา และได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร

 

สำนักงานศาลปกครอง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลปกครอง ศาลปกครอง

ศาลปกครอง

ศาลปกครอง

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 1111 Call Center 1355 เว็บไซต์ศาลปกครอง : http://www.admincourt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)