กรมบังคับคดี รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 72 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 20 สิงหาคม 2563, 07:33 น. | DESKTOPMODE

1.ตำแหน่งพนักงานขับรถ

อัตราเงินเดือน 10,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานขับรถบัส และรถบรรทุก 6 ล้อ

อัตราเงินเดือน 16,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน 8,700 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 42 อัตรา

4.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(คนพิการ)

อัตราเงินเดือน 8,700 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

5.ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร

อัตราเงินเดือน 9,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

กรมบังคับคดี สมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัสดุ กรมบังคับคดี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือทาง e-mail : passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ : กรมบังคับคดี

Tags : กรมบังคับคดี