ธกส. เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) 9 อัตรา

อัพเดท : 14 สิงหาคม 2563, 07:16 น.

ดูแล้ว : 2,005 ครั้ง | MobileMode


ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

(1)ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center) จำนวน 5 อัตรา

(2)ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (VOC) จำนวน 4 อัตรา

หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราสำรอง

 

อัตราเงินเดือน : ตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด โดยให้รับเงินเดือนขั้นต้นของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 15,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1)สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

(2)สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที

(3)สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี

(4)ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ และสามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข

(5)มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง

(6)มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัดสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง

(7)หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ธกส. สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com/ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 14 กันยายน 2563

เอกสารแนบ : ธกส.ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ธกส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555 โทรสาร 0-2558-6341 เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)