กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัพเดท : 4 สิงหาคม 2563, 07:15 น.

ดูแล้ว : 1,091 ครั้ง | MobileMode


ชื่อตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ประเภท บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบวันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์​ http://www.cad.go.th

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 เว็บไซต์ http://www.cad.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)