สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นพนักงาน 12 อัตรา

อัพเดท : 3 สิงหาคม 2563, 07:36 น.

ดูแล้ว : 721 ครั้ง | MobileMode


ชื่อตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะและ การวางแผน ทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

 

ชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

 

ชื่อตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

 

ชื่อตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติ

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

 

ชื่อตำแหน่งนิติกร

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์​ http://fpo.thaijobjob.com

 

 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)