กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับราชการ 12 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2563, 07:16 น. | DESKTOPMODE

ชื่อตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครวันที่5 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์​http://www.prd.go.th

ประกาศรับสมัครดาวน์โหลดไฟล์

Tags : กรมประชาสัมพันธ์