กรมการจัดหางาน รับสมัครฯ จำนวน 9 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2563, 07:04 น. | DESKTOPMODE

1.ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

4.ตำแหน่ง นิติกร

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่7 สิงหาคม2563 ที่เว็บไซต์http://https://doe.go.th/hrad

ประกาศรับสมัครดาวน์โหลดไฟล์

Tags : กรมการจัดหางาน