กรมการจัดหางาน รับสมัครฯ จำนวน 9 อัตรา

อัพเดท : 29 กรกฎาคม 2563, 07:04 น.

ดูแล้ว : 1,871 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

 

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

 

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

 

4.ตำแหน่ง นิติกร

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

 

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://https://doe.go.th/hrad

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

 กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: [email protected] ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)