กองบัญชาการตํารวจนครบาล เปิดสอบตำรวจหญิง 150 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2563, 22:59 น. | DESKTOPMODE

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

คุณสมบัติทั่วไปตำรวจหญิง 2563

1.รับสมัครจากบุคคลภายนอกหญิง

2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า แต่ไม่สามารถเอาวุฒิที่สูงกว่ามาเทียบเพื่อสิทธิประโยชน์ได้

3.อายุ 18 - 30 ปี

4.สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.

5.สุขภาพแข็งแรง

6.ว่ายน้ำ 25 เมตร ในเวลาไม่เกิน 50 วินาที

7.วิ่ง ระยะทาง 800 เมตร ในเวลาไม่เกิน 5 นาที

8.ยืนกระโดดไกล ระยะไม่น้อยกว่า 120 ซม.

9.วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร ไม่เกิน 15 วินาที

10.วิ่งระยะทาง 50 เมตร ไม่เกิน 13 วินาที

11.ไม่มีรอยสัก เว้นรอยสักในร่มผ้าขนาดเล็ก โดยดุลยพินิจคณะกรรมการดำเนินการสอบ

สมัครสอบตำรวจหญิง(กองร้อยน้ำหวาน)ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563ที่เว็บไซต์ ได้ที่ www.policeadmission.org หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บช.น. โทร.0 2280 5187

เอกสารแนบ :สอบตำรวจหญิง

Tags : สอบตำรวจหญิง กองร้อยน้ำหวาน