กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครฯ 3 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2563, 21:29 น. | DESKTOPMODE

ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

รายละเอียดวุฒิ :เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

รายละเอียดวุฒิ :เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเลขานุการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

รายละเอียดวุฒิ :เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบวันที่ 29 กรกฎาคม2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563เว็บไซต์​http://https://dpim.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัครดาวน์โหลดไฟล์

Tags : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่