กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครฯ 3 อัตรา

อัพเดท : 21 กรกฎาคม 2563, 21:29 น.

ดูแล้ว : 723 ครั้ง | MobileMode


ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500 บาท

รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเลขานุการ

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500 บาท

รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์​ http://https://dpim.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร. 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567. โทรสาร.0-2644-8746 เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)