กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 52 อัตรา ประจำปี 2563

อัพเดท : 15 กรกฎาคม 2563, 07:51 น.

ดูแล้ว : 2,146 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา ม.6

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา ระดับการศึกษา ม.6

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา ระดับการศึกษา ม.6

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปวช.

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปวช.

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา ระดับการศึกษา ปวส.

7.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

8.ตำแหน่ง ช่างสำรวจ

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา ระดับการศึกษา ปวช.

9.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปวส.

10.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ระดับการศึกษา ปวส.

11.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

12.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

13.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

14.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

15.ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

16.ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

17.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

18.ตำแหน่ง นิติกร

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

 

กรมป่าไม้ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2563  ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมป่าไม้กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ (ROYAL FOREST DEPARTMENT) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: (662)-561-4292-3 โทรสาร :(662)-940-5910 อีเมล : [email protected] เว็บไชต์ : http://www.forest.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)