รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัพเดท : 10 กรกฎาคม 2563, 07:31 น.

ดูแล้ว : 979 ครั้ง | MobileMode


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

- อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th (ร่วมงานกับ วช.)สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

National Research Council of Thailand (NRCT) 196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 02-561-2445 e-mail: [email protected] เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)