สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 41 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563, 07:23 น. | DESKTOPMODE

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

จำนวน : 41 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://jfo.moj.go.th/

เอกสารแนบ :สำนักงานกองทุนยุติธรรม

Tags : สำนักงานกองทุนยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม