รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา(ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมฯ)

อัพเดท : 1 กรกฎาคม 2563, 07:50 น.

ดูแล้ว : 1,150 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

อัตราเงินเดือน : 11,280 - 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 33 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

- ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร

วิธีการเลือกสรร

- ความรู้ความสามารถ ตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน สอบข้อเขียน - ทักษะ ตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน - - สมรรถนะ ตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน

1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3.การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัคร : ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์ : http://doaecenter.thaijobjob.comกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ : [email protected] โทรศัพท์. 02-5790121-27 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.doae.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)