สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 150 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 28 มิถุนายน 2563, 21:00 น. | DESKTOPMODE

ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา(เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา)

ประเภทวิชการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

จำนวน 150 อัตรา(ชาย 128 อัตรา/หญิง 22 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1)ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ

2)เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://hris.parliament.go.th/job/

เอกสารแนบ :สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Tags : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตำรวจรัฐสภา เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา