สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 150 อัตรา

อัพเดท : 28 มิถุนายน 2563, 21:00 น.

ดูแล้ว : 1,108 ครั้ง | MobileMode


ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา(เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา)

ประเภทวิชการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

จำนวน 150 อัตรา(ชาย 128 อัตรา/หญิง 22 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1)ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ

2)เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/

เอกสารแนบ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตำรวจรัฐสภา เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center 1743 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1000 e-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.parliament.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)