กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

อัพเดท : 25 มิถุนายน 2563, 07:41 น.

ดูแล้ว : 1,264 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งพนักงานการพิมพ์ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางช่างพิมพ์ หรือการพิมพ์

2.ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และทักษะในการขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก (2)ได้รับใบอนุญาตขับรถต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

4.ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

กรมที่ดิน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมที่ดินกรมที่ดิน งานราชการ

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ เว็บไชต์ : http://nam.dol.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)