กรมการขนส่งทหารบก เปิดสอบเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) 60 อัตรา

อัพเดท : 17 มิถุนายน 2563, 07:25 น.

ดูแล้ว : 1,028 ครั้ง | MobileMode


กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 30 อัตรา

- พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และนขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 16 อัตรา

- พลขับ สังกัด ทภ.1 จำนวน 1 อัตรา

- พลขับ สังกัด ทภ.2 จำนวน 3 อัตรา

- พลขับ สังกัด ทภ.3 จำนวน 2 อัตรา

- พลขับ สังกัด ทภ.4 จำนวน 8 อัตรา

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 17 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ขส.ทบ. และนขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.1 จำนวน 3 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.2 จำนวน 1 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.3 จำนวน 3 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.4 จำนวน 2 อัตรา

 

กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 13 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ขส.ทบ. และนขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 9 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.1 จำนวน 1 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.3 จำนวน 1 อัตรา

- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.4 จำนวน 2 อัตรา

 

สมัครด้วยตนเอง กรมการขนส่งทหารบก ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2563 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ : กรมการขนส่งทหารบกกรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) เลขที่ 2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทรศัพท์ ขส.ทบ. 02 2410417-8, ท.5323686-7, 94599-00 เว็บไซต์ http://www.matulee.com

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)