สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา

อัพเดท : 21 พฤษภาคม 2563, 07:30 น.

ดูแล้ว : 1,164 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

5.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

6.ตำแหน่งนายช่างโยธา 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

7.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และหรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

8.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานราชการ

​สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

​สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 เว็บไซต์ http://www.alro.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)