สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ(ส่วนภูมิภาค)จำนวน 8 อัตรา

อัพเดท : 8 พฤษภาคม 2563, 07:29 น.

ดูแล้ว : 1,154 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

2.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.moc.go.th/

เอกสารแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:[email protected]moc.go.th เว็บไซต์ http://www.moc.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)