สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา(ป.ตรี)

อัพเดทเมื่อ : 29 เมษายน 2563, 07:37 น. | DESKTOPMODE

1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 พฤษภาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://paladmof.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : (1)นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (2)นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง