กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน(COVID-19) 300 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 15 เมษายน 2563, 07:21 น. | DESKTOPMODE

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

จำนวน 300 อัตรา

อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่/ชุมชนของตนเองในลักษณะ Work from Home/Remote Work โดยให้รายงานตัวทุกวันก่อนปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ หรือ Line เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)เป็นผู้ว่างงานทั่วไป โดยเฉพาะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 (2)เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป

สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 เมษายน 2563

เอกสารแนบ :กรมการจัดหางาน

Tags : กรมการจัดหางาน COVID-19