สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัพเดทเมื่อ : 9 เมษายน 2563, 07:56 น. | DESKTOPMODE

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์https://krisdika.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Tags : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักวิชาการเงินและบัญชี