กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา

อัพเดท : 2 เมษายน 2563, 07:27 น.

ดูแล้ว : 908 ครั้ง | MobileMode


นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งานราชการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 เว็บไซต์ http://www.cad.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)