กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 788 อัตรา

อัพเดท : 2 เมษายน 2563, 07:19 น.

ดูแล้ว : 1,532 ครั้ง | MobileMode


กลุ่มงานบริการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา

(2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 19 อัตรา

(3) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 14 อัตรา

(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

(5) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(6) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา

(7) นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

(8) ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

(9) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(10) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

(11) นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

(12) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

(13) นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

(14) ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(15) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 6 อัตรา

(16) นิติกร จำนวน 1 อัตรา

(17) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

(18) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวตอร์ จำนวน 3 อัตรา

(19) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

(20) นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

(21) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา

(22) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

(23) นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(24) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา

(25) วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา

(26) สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

(27) สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(28) ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 681 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(พนักงานราชการทั่วไป)

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(พนักงานพิทักษ์ป่า)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://portal.dnp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)