กรมการขนส่งทางบก เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

อัพเดท : 28 มีนาคม 2563, 19:25 น.

ดูแล้ว : 1,110 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ

5. ตำแหน่งช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

กรมการขนส่งทางบก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/

เอกสา่รแนบ : กรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก งานราชการ

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888 เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)