สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) รับสมัครบรรจุราชการ 58 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 16 มีนาคม 2563, 22:26 น. | DESKTOPMODE

1.ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

2.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่ กฎหมายกำหนด ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

3.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

4.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 44 อัตรา

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

5.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์https://alro.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Tags : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานราชการ