กรมการเงินทหารบก รับสมัครพลเรือ/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 70 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 16 มีนาคม 2563, 22:16 น. | DESKTOPMODE

1.นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา

2.นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี

-เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา

กรมการเงินทหารบก สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ :กรมการเงินทหารบก

Tags : กรมการเงินทหารบก