กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 5 อัตรา(ป.ตรี)

อัพเดทเมื่อ : 8 มีนาคม 2563, 19:45 น. | DESKTOPMODE

ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา หรือทางเทคโนโลยีธรณี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://dgr.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Tags : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งานราชการ วิศวกร