สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) เปิดรับสมัครเป้นพนักงานราชการ 3 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 3 มีนาคม 2563, 19:45 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) เปิดรับสมัครเป้นพนักงานราชการ 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2563

1.ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา

2.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

สมัครด้วยตนเอง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) 171/37 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ :กรมทางหลวงชนบท

Tags : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 กรมทางหลวงชนบท