สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) เปิดรับสมัครเป้นพนักงานราชการ 3 อัตรา

อัพเดท : 3 มีนาคม 2563, 19:45 น.

ดูแล้ว : 819 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) เปิดรับสมัครเป้นพนักงานราชการ 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2563

1.ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :    13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา

2.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :    13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

สมัครด้วยตนเอง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) 171/37 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ : กรมทางหลวงชนบทสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)