กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 3 มีนาคม 2563, 19:34 น. | DESKTOPMODE

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1. พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา

2. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา

3. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา

4. ช่างปูน (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา

5. ช่างไม้ (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา

6. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

1. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา

2. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา

3. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 5 อัตรา

4. ช่างปูน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา

5. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน

6 อัตรา 6. ช่างไฟฟ้า (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

7. ช่างไม้ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา

สมัครด้วยตนเองกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ :กรมสรรพาวุธทหารเรือ

Tags : กรมสรรพาวุธทหารเรือ งานราชการ