กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 111 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563, 19:05 น. | DESKTOPMODE

กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 111 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มีนาคม 2563

1.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)

อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 106 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร(ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)

อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 5 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิขาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครสอบกรมสรรพากร : สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่5 - 26 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://tax.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมสรรพากร

Tags : กรมสรรพากร งานราชการ พนักงานภาษีสรรพากร