กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 111 อัตรา

อัพเดท : 27 กุมภาพันธ์ 2563, 19:05 น.

ดูแล้ว : 1,018 ครั้ง | MobileMode


กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 111 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มีนาคม 2563

1.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)

อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 106 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร(ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)

อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 5 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิขาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครสอบ กรมสรรพากร : สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมสรรพากรกรมสรรพากร งานราชการ พนักงานภาษีสรรพากร

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  e-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.rd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)