กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน 59 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2563, 21:49 น. | DESKTOPMODE

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครเป็นนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน 59 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม

กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร จำนวน9 อัตรา

1. กลุ่มตำแหน่งนายทหารตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

2. กลุ่มตำแหน่งนายทหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)

3. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(1) จำนวน 1 อัตรา (หญิง)

4. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(2) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

5. กลุ่มตำแหน่งนายทหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)

6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

7. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา

1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 10 อัตรา (ชาย/หญิง)

2. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)

3. กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) จำนวน 3 อัตรา (ชาย)

4. กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) จำนวน 12 อัตรา (ชาย/หญิง)

5. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

7. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

การรับสมัครสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://rtarf.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กองบัญชาการกองทัพไทย

Tags : กองบัญชาการกองทัพไทย งานราชการ