องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 118 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2563, 07:26 น. | DESKTOPMODE

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 118 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ -9 มีนาคม 2563

1.พนักงาน จำนวน 23 อัตรา

- ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16,830 บาท

- ปวส. จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,410 บาท

- ปวช. จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,350 บาท

2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 95 อัตรา

- ปริญญาตรี/โท จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21,250-25,540 บาท

- ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16,830 บาท

- ปวส. จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,410 บาท - ปวช. จำนวน 26 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,350 บาท

- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 14 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,740 บาท

- ม.3/ม.6 จำนวน 35 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,150 บาท

การรับสมัครสอบ องค์การเภสัชกรรม สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ -9 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://gpo.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :องค์การเภสัชกรรม

Tags : องค์การเภสัชกรรม