สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา(ป.ตรี)

อัพเดทเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2563, 22:13 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดสอบเข้ารับราชการ 10 อัตราสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2563

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัตเฉพาะตำแหน่ง(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ(2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://boi.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Tags : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน