สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบบจุเป็นข้าราชการพลเรือสามัญ 10 อัตรา

อัพเดท : 23 กุมภาพันธ์ 2563, 22:07 น.

ดูแล้ว : 875 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563

1.ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ (1)สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (2)สาขาวิชานิติศาสตร์ (3)สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (4)สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (5)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6)สาขาวิชารัฐศาสตร์ (7)สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (8)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (9)สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ (1)สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (2)สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (3)สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (4)สาขาวิชารัฐศาสตร์ (5)สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (6)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (7)สาขาวิชาการจัดการ (8)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (9)สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ (10)สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ สำนักงานกิจการยุติธรรม : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://oja.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานกิจการยุติธรรมสำนักงานกิจการยุติธรรม งานราชการ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)