กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 29 อัตรา

อัพเดท : 18 กุมภาพันธ์ 2563, 07:29 น.

ดูแล้ว : 912 ครั้ง | MobileMode


กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 29 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

1.พนักงานพิพิธภัณฑ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือตอนปลาย ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี

3.ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4.ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาก่อสร้าง

5.ช่างศิลป์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศิลปกรรม

6.นายช่างก่อสร้าง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง

7.นายช่างศิลป์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

8.นักธรณีวิทยา 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

9.นักวิชาการทรัพยากรธรณี 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

10.ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

การรับสมัครสอบ กรมทรัพยากรธรณี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://dmr.thaijobjob.com/ 

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณี งานราชการ

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการประชาชน 02 202 3600 เว็บไซต์ http://www.dmr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)